KSENIJA STERGER

DIPL. FIZIOT.

IZOBRAZBA in IZKUŠNJE

Ksenija Sterger je uspešno zaključila študij fizioterapije in si pridobila naziv diplomirana fizioterapevtka.

Ima 20 let delovnih izkušenj v svojem poklicu, od tega 12 let iz zdraviliške prakse, pol leta iz področja respiratorne fizioterapije v intenzivni terapiji ter 8 let iz socialno varstvenega zavoda.

Skozi svojo poklicno pot se nenehno izobražuje. Ima opravljena naslednja večja izobraževanja: nevrološka obravnava po Bobath konceptu, aplikacija kinezioloških trakov, manualna obravnava triger točk, tretiranje fascije z rolingom, opravljen tečaj za vaditelja v koronarnem klubu in še veliko manjših izpopolnjevanj.

.